Niet elke taal heeft dezelfde status. Waar we twee- of drietalig onderwijs (naast Nederlands ook Engels, Duits en/of Fries) als een pre voor iemands cv zien, wordt over andere talen minder positief gedacht. Wat nu als zo’n lagestatustaal jouw moedertaal is? En dus onderdeel van je identiteit? Themalessen over regionale talen en identiteit maken jongeren hier bewust van en laten hen stellingnemen… Lees meer