Met het instellen van de functie in 2001 kregen lectoren vier kerntaken om de kwaliteit van het hbo te verhogen: verbetering van de externe oriëntatie, curriculumvernieuwing, professionali­sering van docenten en kenniscirculatie. Toegepast onderzoek werd het centrale middel om aan deze vier punten te werken. Tien jaar later is het tijd om opnieuw te kijken naar de positie van onderzoek binnen het hbo. Verdere inbedding van lectoraten kan als hefboom fungeren voor algehele kwaliteitsverbetering in het hbo… Lees meer