Willemijn pleit voor meer professionele vrijheid voor docenten in ‘Kort geding’ op congres Levende Talen. Taalwijs.nu schreef er het volgende over:

Taalwijs.nu

“Over de noodzaak om het talenonderwijs te vernieuwen is al veel gezegd en geschreven, onder andere in de blogsectie van deze website. De jarenlange pleidooien voor een meer inhoudsrijk curriculum en een minder eenzijdig eindexamen lijken eindelijk hun vruchten af te gaan werpen, getuige de eerste tussenproducten van de vakvernieuwingscommissies die begin oktober werden opgeleverd. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat docenten bij dit proces betrokken worden. Om die reden was tijdens het Congres Levende Talen op 14 oktober veel tijd ingeruimd voor discussies over vakvernieuwing… lees meer