Bereik tieners op het VO en het MBO met de CJP Cultuurkaart

“Help, de cultuurbudgetten zijn bijna over de datum!”

Dat was zo ongeveer de uitroep van het CJP afgelopen week, toen ze al hun partnerorganisaties aanschreven dat een groot deel van de scholen 50% of meer van hun Cultuurkaart-budget nog niet gebruikt heeft. Dit budget is relatief hoog door het doorschuiven van ‘oude’ budgetten in verband met lockdowns de afgelopen jaren, maar het huidige budget komt écht te vervallen per 31 december 2022.

Het CJP heeft een lijst publiek gemaakt van scholen die nog meer dan 50% van het budget niet besteed hebben. Deze lijst vind je hier. Gemiddeld gaat het CJP-budget om circa 15 euro per leerling, waarmee de cultuureducatie bij een gemiddelde school zo duizenden euro’s laat lopen, als ze niet als de wiedeweerga tof cultureel aanbod met hun school afnemen.

Voordelen van de Cultuurkaart voor culturele organisaties

Als culturele organisatie kun je je bij de Cultuurkaart aansluiten. Dat betekent dat scholen met hun Cultuurkaartbudget kunnen betalen voor de activiteiten die ze bij jou boeken. Het CJP zet dan aanbod in de spotlights bij alle deelnemende scholen. En dat gaat om een groot aantal: inmiddels doet meer dan 75% van de scholen in het voortgezet onderwijs mee met de Cultuurkaart. Bereik is dus gegarandeerd!

Hoe werkt de Cultuurkaart?

Met de Cultuurkaart kunnen scholen culturele activiteiten boeken bij instellingen die bij CJP zijn aangesloten. Het budget hiervoor komt deels van het ministerie van OCW en deels van de scholen zelf. Daarnaast krijgen leerlingen en docenten ook hun eigen digitale CJP, waarmee ze van alle kortingen die CJP aanbiedt gebruik kunnen maken.

Aansluiten bij CJP

Alle culturele organisaties met cultureel educatief aanbod kunnen zich aanmelden voor een samenwerking met CJP. Aanmelden doe je online, via dit aanmeldformulier. Je aanmelding wordt dan binnen een week in behandeling genomen door het CJP.

Door je aan te sluiten bij CJP, geef je scholen de mogelijkheid gebruik te maken van hun beschikbare Cultuurkaart-budget. Zo verlaag je de drempel voor scholen om aanbod af te nemen bij jouw organisatie.

Deelname aan de Cultuurkaart kost wel wat: elke acceptant draagt 5% van het totaalbedrag van de activiteit af. Hiermee bekostigt CJP het onderhoud van en de communicatie op het platform.

Kortom

Via de Cultuurkaart van het CJP kunnen middelbare scholen tegen gunstige financiële voorwaarden deelnemen aan culturele activiteiten, van museumbezoek tot bioscoop en van festival tot stadsrondleiding. Sinds kort kunnen ook mbo-scholen zich aansluiten bij het CJP. Heb jij aanbod voor voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs? Zorg dan dat je erbij bent!