In het primair onderwijs worden kinderen voorbereid op hun toekomst in de maatschappij. Het is dan ook belangrijk dat zij kennismaken met de verschillende culturen die wij in Nederland kennen. Door kinderen te leren over verschillende culturen, leren zij respectvol om te gaan met diversiteit en kunnen zij zich ontwikkelen tot wereldburgers. Maar waarom is dit nou zo belangrijk? En hoe pak je dit aan?

Een multiculturele samenleving

De samenleving in Nederland wordt steeds internationaler. Op de basisscholen zie je steeds vaker dat er kinderen met een internationale achtergrond in de klas zitten. Dit biedt kansen om kinderen aandacht te geven aan andere culturen dan hun eigen. Het is belangrijk dat kinderen zich bewust worden van deze verschillende culturen en leren hoe ze er mee om kunnen gaan. Op deze manier kan er op jonge leeftijd begrip worden ontwikkeld voor andere culturen.

Interpreteren, waarnemen en begrijpen

Iedereen heeft zijn of haar eigen cultuur. De normen en waarden van een cultuur worden bepaald door het land, de inwoners van het land en de familie waarin het kind opgroeit. Deze normen en waarden bepalen voor een groot deel de manier waarop het kind de wereld interpreteert, waarneemt en zich gedraagt.

Voor kinderen is het niet altijd even makkelijk om elkaar te kunnen begrijpen wanneer er verschillende culturen in één klas zitten. Daarom is het belangrijk om de kinderen te stimuleren om de wereld ook eens vanuit een ander cultuurperspectief te zien. Hierdoor vormen kinderen een ander beeld, voordat zij een mening gaan vormen over iets wat gebaseerd is op hun eigen cultuur. Zo leren ze dat er niet één juiste manier van leven is en dat er verschillende manieren zijn om de wereld te zien en te beleven. Het maakt de kinderen nieuwsgierig naar de perspectieven van anderen en dat is een kenmerk van een wereldburger.

Verhalen delen in de klas

Om kinderen te helpen omgaan met culturele diversiteit in de klas, moeten leerkrachten een veilige omgeving creëren waarin kinderen hun culturele en levensbeschouwelijke achtergronden kunnen delen. Door te luisteren naar de verhalen van andere kinderen, kunnen kinderen culturele verschillen en culturele overeenkomsten die hen verbinden, beter begrijpen. Daarnaast vinden kinderen het erg leuk om over hun eigen culturele achtergrond te vertellen. Zo kan een kind met een Spaanse achtergrond bijvoorbeeld vertellen hoe zij gehaktballen eet, waar zij woont en wat zij leuk vindt om te doen, waardoor de cultuur van de leerling begrijpelijk en levendig wordt voor de andere kinderen.

Activiteiten en lesmateriaal

Door het organiseren van activiteiten, zoals bijvoorbeeld culturele workshops, gastlessen door mensen uit verschillende culturen of het bezoeken van musea en andere culturele instellingen, kun je bijdragen aan het vergroten van de kennis en begrip voor andere culturen. Ook lesmateriaal kan hierin een belangrijke rol spelen. Door les te geven over verschillende culturen, leren de leerlingen over de verschillende waarden, tradities en gewoonten van mensen. Dit kan de leerlingen helpen om culturele diversiteit te begrijpen, vooroordelen en discriminatie te verminderen en wereldburgerschap te bevorderen.

Wereldburgers

Kortom, het is belangrijk dat kinderen in het primair onderwijs kennismaken met verschillende culturen. Door middel van activiteiten, lesmateriaal en samenwerking met partners kan hier invulling aan worden gegeven. Op deze manier kunnen kinderen zich ontwikkelen tot respectvolle wereldburgers die klaar zijn voor een diverse maatschappij.

Wat kan Komvoor voor jou betekenen?

Komvoor ontwikkelt educatieve projecten in opdracht. Onderwerpen zoals, cultuur, diversiteit, inclusie en burgerschap komen naar voren in onze projecten.

Vind je dit onderwerp interessant en ben je benieuwd naar wat Komvoor voor jou kan betekenen? Neem gerust contact met ons op!