In het MBO worden studenten in de vorm van stages, leerwerkbedrijven en concrete opdrachten voorbereid op hun toekomstige beroepspraktijk. Maar hoe bouw je nu samen aan een rijke leeromgeving?

Zes lessons learned in Profiel Actueel

Lees over de zes lessons learned over de samenwerking met buitenschoolse aanbieders in het artikel van Willemijn Zwart en Marit Benes, verschenen in de decemberuitgave van het vaktijkschrift ProfielActueel. Het artikel staat ook online! Deze vind je hier.