Alles is gratis voor wie geld niet acht (Gerrit Kromrij)

Als docent Nederlands doe ik elke dag mijn best mijn leerlingen de impact van taal te leren begrijpen en manipuleren.

Daarom werk ik nu naast mijn baan als docent Nederlands aan Nederlands voor Nop. De eerste gratis lesmethode Nederlands op taalniveaus 3F (havo) en 4F (vwo). Hiermee bespaart de gemiddelde school zo’n 40 euro per leerling per jaar aan digitale en fysieke leermiddelen Nederlands. Geld dat veel beter besteed kan worden aan contextrijke leermiddelen voor de bovenbouw havo en vwo, zoals kranten, tijdschriften en literaire teksten. 

Mijn ervaring is dat docenten Nederlands in de bovenbouw havo en vwo de huidige lesmethodes maar zeer minimaal gebruiken.

Veel collega’s maken helemaal geen gebruik van de digitale licenties die standaard meegeleverd worden met veel lesmethode. Ook de fysieke lesboeken worden maar in een deel van de lessen gebruikt. De docenten die ik spreek werken vooral veel met oude eindexamens en heel veel met zelfontwikkeld materiaal. Super gaaf natuurlijk! Daarnaast is er volop kosteloos digitaal materiaal beschikbaar, dat alleen niet allemaal op één plek bij elkaar verzameld is.

Daar wil ik verandering in brengen. Goed lesmateriaal hoeft namelijk helemaal niet duur te zijn.

Met Nederlands voor Nop wil ik een kant-en-klare lesmethode Nederlands bieden voor de bovenbouw havo en vwo, die een op een aansluit bij het curriculum én waarin een stevige start gemaakt wordt met taalkunde en communicatiewetenschap, vooruitlopend op de nieuw te formuleren syllabi havo en vwo waarin naar verwachting meer aandacht aan deze domeinen besteed zal gaan worden.  

Samen komen we verder. Doe je mee?

Je kunt drie dingen doen om me te helpen:

  1. Deze korte vragenlijst invullen.
  2. Deze vragenlijst delen met zoveel mogelijk eerstegraads docenten Nederlands.
  3. Met jouw sectie in gesprek: waar zouden jullie graag 40,- euro per leerling per jaar aan besteden?