Komvoor ontwikkelt niet alleen educatieve programma’s, maar helpt organisaties ook met de PR en borging van het ontwikkelde lesmateriaal. Zo schreef Komvoor het onderstaande persbericht, en verspreidde dit onder media in de regio, met artikelen op de website van de gemeente Steenwijkerland en in de Steenwijkercourant en als gevolg.

Steenwijkerland, 8 juli 2021. Het afgelopen jaar ontwikkelde Komvoor in opdracht van de gemeente Steenwijkerland en in samenwerking met het Platform Duurzame Ambachten de eerste bouwsteen voor een complete leerlijn duurzame ambachten: het lesblok Riet, voor groep 3-4. En niet zonder resultaat! In het nieuwe schooljaar nemen de eerste acht groepen 3-4 deel. 

Riet heeft de toekomst

De rietteelt in het unieke Nationaal Park Weerribben-Wieden is een eeuwenoud ambacht met een gouden toekomst: riet als natuurlijk bouwmateriaal blijft ook in de toekomst van waarde. Daarom is het belangrijk dat kinderen leren over dit bijzondere en duurzame product. 

Methodevervangend werken

In het lesblok riet brengen leerlingen van groep 3-4 een bezoek aan het rietland, onder begeleiding van een échte rietsnijder. Ook krijgen ze een creatieve workshop op school, waarin ze zelf een rietlandcollage samenstellen, met gemengde technieken. Voor de eigen leerkracht is daarnaast lesmateriaal beschikbaar om ook in de taal-, reken-, muziek- en gymles het thema riet terug te laten komen. Het lesblok riet past daarmee in een rijk cultuuraanbod, met aandacht voor erfgoed en creativiteit. 

Ademloos luisteren

Tijdens de activiteit vertelt natuurgids Jaap Kaspers over hoe riettelers riet maaien en snijden, en hoe dit riet gebundeld wordt gebruikt als dakbedekking. Tijdens de les kregen alle kinderen een eigen rietstengel met pluim en hebben ze deze met een loep onderzocht. “Het was zeer geslaagd, voor zowel de kinderen als de leerkrachten. Ik vond het zelf ook heel leuk om te doen. Heerlijk verhaal verteld over de rietteler en de kinderen luisterden ademloos,” aldus Jaap Kaspers.

Impressie van het lesmateriaal

Leerlijn duurzame ambachten

De leerlijn van het project bestaat uit vier blokken. In groep 1/2 gaat het over sloten en plassen, in groep 3/4 gaat het over riet, in groep 5/6 gaat het over de punterbouw en in groep 7/8 gaat het over de toekomst van de ambachten. Op deze manier komen leerlingen vier keer in aanraking met het thema duurzame ambachten, waardoor zij in een doorgaande lijn een positieve attitude, maar ook de kennis en vaardigheden voor een duurzame toekomst van deze ambachten meekrijgen. 

Programma Duurzame Ambachten

De lessenreeks is onderdeel van het programma Duurzame Ambachten van de gemeente Steenwijkerland. Wethouder Marcel Scheringa: “rietsnijders zorgen ervoor dat de waterrijke gebieden van Nationaal Park Weerribben-Wieden niet dichtgroeien en dat de rietcultuur blijft bestaan. Tegelijkertijd leveren de rietsnijders riet voor een natuurlijke en duurzame dakbedekking. Helaas staan oude ambachten zoals rietsnijden, punters maken en de visserij onder druk. Daarom ondersteunt het programma een duurzame toekomst voor deze ambachten. Zodat onze kinderen in de toekomst nog steeds zien dat de ambachten meer dan levend zijn. Ik vind het geweldig om te zien dat ze op deze manier kennismaken met het rietsnijden: een ambacht waar we trots op zijn in de Weerribben-Wieden”.

Ook deelnemen?

Het rietland is slechts gedurende tien dagen per jaar geschikt voor rietexcursies met schoolklassen. Daarom zijn er in totaal maar twintig timeslots beschikbaar. Via het Cultuurmenu van de gemeente Steenwijkerland zijn de eerste acht timeslots bezet. De overige timeslots kunnen dit najaar via de educatieve website van het Nationaal Park Weerribben-Wieden geboekt worden, door scholen van binnen en buiten de gemeente Steenwijkerland.