Menu

Expeditie Vrijheid

In the spotlight

Liever een visuele samenvatting? Die download je hier.

Uitdaging

De provincie Overijssel kent met Collectie Overijsel, Memory Vrijheidsmuseum, Informatiecentrum Candese Begraafplaats en Etty Hillesum Centrum vier professionele WO2-gerelateerde erfgoedinstellingen. Daarnaast zijn in de vijfentwintig gemeenten van de provincie Overijssel ook 39 historische verenigingen, heemkundeverenigingen en historische kringen actief, met elk hun eigen bronnen, verhalen én educatief aanbod. Dit versnipperde aanbod is verwarrend voor scholen en belemmert kennis van de oorlogsgeschiedenis uit de eigen omgeving van leerlingen.

Ambitie

In de aanloop naar de viering van 75 jaar vrijheid in 2020 werd de ambitie neergelegd zoveel mogelijk Overijsselse basisschoolleerlingen met generiek en toch lokaal lesmateriaal de reguliere methode-inhouden op het gebied van WO2 te verrijken met voorbeelden en verhalen uit de regio.

Aanpak

Samen met tien partnerscholen uit heel de provincie ontwikkelden we in een jaar tijd het methodevervangende lespakket Expeditie Vrijheid. Samen stelden we een educatief raamwerk op (een uitgebreid schema met welke inhouden in welke les aan bod komen), samen met historische partners verrijkten we dit raamwerk met lokale en regionale voorbeelden en samen met digitale partners zorgden we voor digitale ‘expeditie-opdrachten’ die ook in Coronatijd de oorlogsgeschiedenis van de regio dichterbij leerlingen brachten.

Resultaat

In 2020 deden 188 scholen uit de provincie Overijssel mee aan Expeditie Vrijheid. Nog steeds wordt het lesmateriaal op veel van deze scholen gebruikt en er melden zich elk jaar nieuwe scholen die het gratis lesmateriaal ook graag ontvangen.

“Mijn leerlingen werken heel graag aan Expeditie Vrijheid. Ik vind het erg waardevol hoe hiermee de eigen omgeving en burgerschap een plek krijgen in WO2-onderwijs.”

Docent die gebruikt heeft gemaakt van het lesmateriaal

Awards

Expeditie Vrijheid heeft twee Comenius Edumedia Awards mogen ontvangen, waarvan een ‘Sonderpreis’ (speciale prijs) voor de last-minute Corona-adaptaties die we in maart-april 2020 doorgevoerd hebben. Ook is het project uitgelicht als best practice door NDE en Kennisnet.

Comenius Edumedia Award 2020

Follow-up

Opdrachten uit Expeditie Vrijheid zijn opgenomen in ‘Reizen in de Tijd’, het erfgoededucatieplatform dat in Gelderland, Limburg en Zeeland gebruikt wordt. Voor de provincie Zeeland is een vergelijkbaar concept ontwikkeld, met als titel ‘Zilte Vrijheid’. Ook vanuit andere provincies is interesse, in aanloop naar 80 jaar vrijheid (2025).

Kennisdeling

Door Kennisnet en NDE zijn drie video’s over het project Expeditie Vrijheid gemaakt, die in iets minder dan 10 minuten veel informatie geven over de aanpak en impact van dit project.

YouTube video
YouTube video
YouTube video

Colofon

Willemijn Zwart (projectleiding), Silke Polhuijs (teksten), Annet Scholten (onderwijskundige), Inge Lub (vormgeving), Julia Wolters (bronnenonderzoek).

In de media

Projectstop

Een lege agendaDe afgelopen maanden heb ik binnen Komvoor ...

Hoe geef je slavernij aandacht in het onderwijs?

Wil je aan de slag met slavernij-educatie? Maar weet je niet g...

Kunsteducatie voor kinderen: Audiotours

Denk je aan musea, dan denk je vaak aan stilte. Maar is het no...

Culturele diversiteit in het primair onderwijs

In het primair onderwijs worden kinderen voorbereid op hun toe...

Co-creatie in het onderwijs

Co-creatie is een term die steeds vaker wordt gebruikt in het ...

Artikel over immaterieel erfgoed in de klas op Erfgoedplatform Overijssel

Erfgoed en educatie horen hand in hand te gaan. We willen aan ...

Workshop ‘Methodevervangend werken werkt’

Grip krijgen op het basisschoolcurriculum en de kansen die dat...

Any1: multiperspectiviteit in oorlogstijd

Any1 is een gratis audiovisueel lespakket voor het voortgezet ...

Burgerschapsonderwijs voor het Memory Vrijheidsmuseum in Nijverdal

Vanuit Komvoor werken we op dit moment aan een nieuw educatief...

Andere projecten

Audiotour Marinetti en het Futuristisch manifest

Gedonder in de Sassenpoort

Nationale Wetenschapsagenda Junior

Expeditie Vrijheid

Vragen staat vrij

Deel je vraag, en binnen drie dagen ligt er een passend voorstel bij je op de mat.

Invullen duurt 1 minuutje

Vragen staat vrij

Leuk dat je contact opneemt! Om je zo goed mogelijk te helpen heb ik een paar vragen:

Vragen staat vrij

Vragen staat vrij

Vragen staat vrij

Vragen staat vrij

Ik mail of bel je binnen drie werkdagen met een passend voorstel op basis van jouw wensen, deadline en budget.

Wil je ook voortaan onze maandelijkse Onderwijsupdate ontvangen?

Privacy & Komvoor

Komvoor ontwikkelt en verspreidt educatief materiaal. Door je naam en mailadres achter te laten, kunnen we je nu het door jou opgevraagde materiaal toesturen en kunnen we je in de toekomst benaderen voor nieuwe projecten. Door je naam en mailadres achter te laten ga je daarmee akkoord.

Ook gegevens die je eventueel uit jezelf met ons deelt, zoals adres of telefoonnummer, slaan we op.

Ben je nieuwsgierig welke gegevens we over jou in ons systeem opgeslagen hebben, of wil je graag in de toekomst geen mail meer van ons ontvangen? We horen het graag en regelen het direct.

Onze complete privacy policy vind je hier. Vragen, klachten, tips of meer informatie? Mail naar privacy@komvoor.nl.