Verkeersplein

Verkeerseducatie start niet bij het verkeersexamen in groep 7-8, maar al in de voor- en vroegschoolse educatie. Het concept Verkeersplein – ontluikend verkeersinzicht biedt een integrale aanpak voor drie weken onderwijs (vijftien activiteiten) in grote en kleine kring, en in een speciale verkeershoek.
Verkeersplein

Verkeersplein – ontluikend verkeersinzicht is een door Komvoor ontwikkeld concept voor geintegreerde verkeerseducatie, waarin gewerkt wordt aan Verkeerseducatie start niet bij het verkeersexamen in groep 7-8, maar al in de voor- en vroegschoolse educatie. Het concept Verkeersplein – ontluikend verkeersinzicht biedt een integrale aanpak voor drie weken onderwijs (vijftien activiteiten) in grote en kleine kring, en in een speciale verkeershoek.

 

Verkeersplein is een interactief educatief programma. Binnen Verkeersplein werken leerlingen nooit individueel, maar altijd in interactie met anderen: klassikaal, in kleine kring, of zelfstandig met een aantal medeleerlingen in de Verkeershoek.

 

Verkeersplein is een innovatief educatief programma voor leerlingen in groep 1-2. Het inzicht om ook al bij de kleuters te werken aan andere verkeersleerdoelen dan alleen verkeersgedrag, in het kader van het stimuleren van de fase van het ontluikend verkeersinzicht, is nieuw en innovatief. Hetzelfde geldt voor de werkwijze binnen Verkeersplein, waarbij zowel klassikale activiteiten als activiteiten in kleinere groep aangeboden worden. Het werken met een fysieke Verkeershoek bij leerlingen in groep 1-2 is biedt hen de mogelijkheid spelenderwijs en over een langere periode hun ontluikend verkeersinzicht te prikkelen.

 

Centraal in Verkeersplein staan de kleuterleerdoelen binnen het domein Verkeersgedrag. Deze worden formatief geëvalueerd door de leerkracht tijdens de activiteiten in kleine kring, waardoor waar nodig individuele leerlingen nogmaals aan de activiteit in kleine kring deel kunnen nemen, tot het niveau behaald wordt. Daarnaast worden in verschillende activiteiten ook leerdoelen uit de domeinen Afleiding in het verkeer, Grote voertuigen / landbouwverkeer en Fietsveiligheid aangeboden. Een overzichtelijke observatielijst (1A4 per klas) geeft de leerkracht de gelegenheid per leerling waargenomen gedrag te observeren in hoeverre de leerling tijdens klassikale activiteiten, vrij spel en het werken in de hoeken aansluit bij deze aanbodsdoelen.

 

Komvoor wil het concept Verkeersplein | Ontluikend verkeersinzicht graag realiseren en is nog op zoek naar passende financiering hiervoor.

Specificaties

Product:

Concept

Vorm:

Educatief concept met projectinhoud, projectplan en begroting.

Bijdrage Komvoor:

Conceptontwikkeling.

Betrokkenen:

Willemijn Zwart (conceptontwikkeling) en Anne-Lot Kemna (aanbesteding)

Tijdspad:

Januari 2021
Succesvolle samenwerken met het onderwijs, komvoor

7 inzichten

Ook impact met educatie? Download deze 7 gratis inzichten om succesvol samen te werken met het onderwijs!

Educatieve projecten voor jeugdjournaal, kidsweek, radio2

Privacy & Komvoor

Komvoor ontwikkelt en verspreidt educatief materiaal. Door je naam en mailadres achter te laten, kunnen we je nu het door jou opgevraagde materiaal toesturen en kunnen we je in de toekomst benaderen voor nieuwe projecten. Door je naam en mailadres achter te laten ga je daarmee akkoord.

 

Ook gegevens die je eventueel uit jezelf met ons deelt, zoals adres of telefoonnummer, slaan we op.

 

Ben je nieuwsgierig welke gegevens we over jou in ons systeem opgeslagen hebben, of wil je graag in de toekomst geen mail meer van ons ontvangen? We horen het graag en regelen het direct.

 

Onze complete privacy policy vind je hier. Vragen, klachten, tips of meer informatie? Mail naar privacy@komvoor.nl.

Ook impact met educatie? Met deze zeven inzichten werk je succesvol samen met het onderwijs!