Nieuws

Riet-project in de media

Een persbericht van Komvoor over het project Leerlijn Duurzame Ambachten is gepubliceerd in verschillende regionale media. Hierin wordt bericht over een gastles Riet uit de Regio door Jaap Kaspers.

Komvoor ontwikkelt niet alleen educatieve projecten, maar helpt en begeleidt organisaties ook in de PR en borging van het ontwikkelde materiaal. Zo schreef en verspreidde Komvoor onderstaand persbericht over het project ‘Leerlijn Duurzame Ambachten‘ in media in de regio van Nationaal Park Weerribben-Wieden, met publicaties in onder andere de Steenwijkercourant en RTV SLOS als gevolg.

Natuurgids Jaap Kaspers van Florion Scholen geeft een gastles riet in het kader van de leerlijn Duurzame Ambachten

Steenwijkerland, 11 maart 2021. Leerlingen uit groep 3 van de basisscholen Eben Haëzer uit Sint-Jansklooster en De Wegwijzer uit Steenwijk krijgen les over riet van natuurgids Jaap Kaspers. De leerlingen zouden eigenlijk op excursie gaan naar Nationaal Park Weerribben-Wieden, maar nu zij niet het rietland op mochten, kwam het riet naar hen!

De rietteelt in het unieke Nationaal Park Weerribben-Wieden is een eeuwenoud ambacht met een gouden toekomst: riet als natuurlijk bouwmateriaal blijft ook in de toekomst van waarde. Daarom is het belangrijk dat kinderen leren over dit bijzondere en duurzame product. 

Ademloos luisteren

Tijdens de les vertelt natuurgids Jaap Kaspers over hoe riettelers riet maaien en snijden, en hoe dit riet gebundeld wordt gebruikt als dakbedekking. Tijdens de les kregen alle kinderen een eigen rietstengel met pluim en hebben ze deze met een loep onderzocht. “Het was zeer geslaagd, voor zowel de kinderen als de leerkrachten. Ik vond het zelf ook heel leuk om te doen. Heerlijk verhaal verteld over de rietteler en de kinderen luisterden ademloos, weer als vanouds”, aldus Jaap Kaspers.

Samenwerking

Projectleider Willemijn Zwart: “Toen de kinderen niet naar het riet konden gaan, hebben we alles op alles gezet om toch het riet naar de klas te halen. Dankzij de fijne samenwerkingen binnen dit project is dat gelukt. Hulde aan Nationaal Park Weerribben-Wieden, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer én natuurgids Jaap Kaspers van onderwijsstichting Florion. Deze pilot smaakt naar meer!”

Leerlijn duurzame ambachten

De leerlijn van het project bestaat uit vier blokken. In groep 1/2 gaat het over sloten en plassen, in groep 3/4 gaat het over riet, in groep 5/6 gaat het over de punterbouw en in groep 7/8 gaat het over de toekomst van de ambachten. Op deze manier komen leerlingen vier keer in aanraking met het thema duurzame ambachten, waardoor zij in een doorgaande lijn een positieve attitude, maar ook de kennis en vaardigheden voor een duurzame toekomst van deze ambachten meekrijgen. 

Programma Duurzame Ambachten

De lessenreeks is onderdeel van het programma Duurzame Ambachten van de gemeente Steenwijkerland. Rietsnijders zorgen ervoor dat de waterrijke gebieden van Nationaal Park Weerribben-Wieden niet dichtgroeien en dat de rietcultuur blijft bestaan. Tegelijkertijd leveren de rietsnijders riet voor een natuurlijke en duurzame dakbedekking. Helaas staan oude ambachten zoals rietsnijden en de visserij onder druk en daarom ondersteunt het Programma een duurzame toekomst voor deze ambachten.

Succesvolle samenwerken met het onderwijs, komvoor

7 inzichten

Ook impact met educatie? Download deze 7 gratis inzichten om succesvol samen te werken met het onderwijs!

Educatieve projecten voor jeugdjournaal, kidsweek, radio2

Privacy & Komvoor

Komvoor ontwikkelt en verspreidt educatief materiaal. Door je naam en mailadres achter te laten, kunnen we je nu het door jou opgevraagde materiaal toesturen en kunnen we je in de toekomst benaderen voor nieuwe projecten. Door je naam en mailadres achter te laten ga je daarmee akkoord.

 

Ook gegevens die je eventueel uit jezelf met ons deelt, zoals adres of telefoonnummer, slaan we op.

 

Ben je nieuwsgierig welke gegevens we over jou in ons systeem opgeslagen hebben, of wil je graag in de toekomst geen mail meer van ons ontvangen? We horen het graag en regelen het direct.

 

Onze complete privacy policy vind je hier. Vragen, klachten, tips of meer informatie? Mail naar privacy@komvoor.nl.

Ook impact met educatie? Met deze zeven inzichten werk je succesvol samen met het onderwijs!