Nieuws

Verkeersplein

Verkeersplein is een hands-on lespakket voor groep 1-2, ten behoeve van de ontwikkeling van het ontluikend verkeersinzicht.

Thema

In Verkeersplein staat de ontwikkeling van veilig verkeersgedrag centraal. Daarnaast komen belangrijke verkeersthema’s als afleiding in het verkeer, fietsveiligheid en grote voertuigen aan bod.

Doelgroep

Verkeersplein is een product voor groep 1-2 van het primair onderwijs. Basisscholen met een verlengde kleuterklas, waarbij groep 3 aansluitend bij het kleuteronderwijs kiest voor thematisch werken, kunnen Verkeersplein ook voor groep 3 inzetten.

Locatie

Verkeersplein is bedoeld voor onderwijs op school, in de eigen klas. Centraal in Verkeersplein staat het werken in de Verkeershoek, een uitbreiding op de reguliere bouwhoek, die dankzij de fysieke materialen binnen Verkeersplein (speelmat, spelfiguren van verkeersdeelnemers) in een rijke speelomgeving voor het ontwikkelen van het ontluikend verkeersinzicht verandert.

In periodes van afstandsonderwijs en schoolsluitingen kunnen leerkrachten er wel voor kiezen de belangrijkste leerdoelen op het gebied van verkeersinzicht in de vorm van thuisonderwijs aan te bieden. Hiervoor maakt een aanvullende set van thuiswerkbladen en opdrachtkaarten onderdeel uit van Verkeersplein. Daarnaast worden eveneens kant-en-klare instructieteksten voor ouders bijgeleverd, waarin de ouders zowel de kennis als de motivatie krijgen met hun kleuter(s) thuis aandacht te besteden aan veilig verkeersgedrag.

Activiteiten

Verkeersplein biedt een integraal aanbod voor thematisch kleuteronderwijs op het gebied van verkeer, met activiteiten voor werken in de grote kring (klassikaal), in de kleine kring (leerkracht met 4-6 leerlingen) en zelfstandig werken in de hoeken (4-6 leerlingen). Hierbij wordt ingezet op het stimuleren van het ontluikend verkeersinzicht, als voorbereiding op verdere verkeerseducatie in hogere leerjaren.

Centraal staan leerdoelen op het gebied van verkeersgedrag: veilig op straat (verkeerslichten, zebrapad, stopbord) en veilig in en om de auto (gordel, in- en uitstappen, afleiding). Klassikale activiteiten richten zich op de juiste houding (attitude) in het verkeer, door middel van directe klassikale instructie, liedjes en beweegspelletjes. In de kleine kring staat kennisoverdracht centraal: onder begeleiding van de eigen leerkracht leren de kinderen spelenderwijs het gewenste gedrag, door middel van rollenspellen (de stoeltjes staan als ‘auto’, de kinderen zijn chauffeur en passagier), reactiespellen (stoplicht, stopbord) en begeleide creatieve activiteiten met reguliere verbruiksmaterialen (zebrapad knutselen).

Uniek aan Verkeersplein is de speelmat voor een speciale verkeershoek, waar leerlingen zowel in vrij spel als met gerichte spelactiviteiten de geleerde houdingen en kennis in de (spel)praktijk kunnen oefenen. Deze gerichte spelactiviteiten kennen een opbouw van vier weken, zodat kleuters gedurende het thema telkens weer nieuwe uitdagende spelvormen aangeboden krijgen om met de materialen te werken.

Materialen

Verkeersplein bestaat uit fysieke spelmaterialen en digitale werkmaterialen.

Fysieke materialen

  • Speelmat met typisch Nederlandse verkeerssituaties erop afgebeeld: een straat met stoep en fietspad, een rood en een groen stoplicht, een zebrapad en een school met parkeervakken aan beide kanten van de straat. NB: dit is anders dan de ‘reguliere’ autospeelkleden, die niet aansluiten bij de in Nederland gangbare wegindeling.
  • Omzetvormen voor blokken uit de bouwhoek, voldoende voor twintig verkeersdeelnemers: voetgangers, fietsers en auto’s, maar ook grote voertuigen (tractor, bus, geschakelde vrachtwagen).

Digitale materialen

Aanvullend op het fysieke materiaal krijgt u bij Verkeersplein ook toegang tot een laagdrempelige digitale omgeving waar u de volgende materialen in twee klikken kunt downloaden, op elk van de door u gewenste devices (digibord, chromebook, telefoon, computer). De complete set digitale materialen staat uit:

  • Leerkrachtenhandleiding voor opbouw Verkeershoek, zes klassikale thema-activiteiten, vier thema-activiteiten in de kleine kring en vier thema-activiteiten in de Verkeershoek.
  • Formulier voor formatieve evaluatie voor activiteiten in kleine kring
  • Observatieformulier voor waargenomen gedrag in de Verkeershoek
  • Printbladen voor de activiteiten
  • Pictogram ‘Verkeersplein’ voor het planbord, in verschillende formaten
  • Aanvullende set printbladen voor thuisonderwijs, inclusief begeleidende teksten voor ouders/verzorgers

Bij de aanschaf van Verkeersplein krijgt u de vraag de contactgegevens (mailadressen) van de kleuterleerkracht(en) door te geven. De kleuterleerkrachten krijgen daarmee rechtstreeks toegang tot het digitale materiaal en kunnen zich daarnaast aanmelden voor een serie van zes e-mails met daarin informatie over de voorbereiding, elk van de vier themaweken (inclusief informatie ‘voor ouders’) en een afsluitende mail met verzoek het thema te evalueren.

Planning

Verkeersplein bevat voldoende materialen voor een themaperiode van 3-4 weken. De fysieke materialen voor Verkeersplein worden in kleine oplagen in Nederland en België geproduceerd. Idealiter worden materialen voor komend schooljaar in de periode april-juni besteld en vanaf september uitgeleverd.

Effectiviteitsmeting

In schooljaar 2021-2022 wordt een effectiviteitsmeting van Verkeersplein uitgevoerd, in lijn met de CROW-handreiking hiervoor. (CROW (2015), Het meten van effecten van verkeerseducatie. 10 gouden regels voor effectmeting).

Succesvolle samenwerken met het onderwijs, komvoor

7 inzichten

Ook impact met educatie? Download deze 7 gratis inzichten om succesvol samen te werken met het onderwijs!

Educatieve projecten voor jeugdjournaal, kidsweek, radio2

Privacy & Komvoor

Komvoor ontwikkelt en verspreidt educatief materiaal. Door je naam en mailadres achter te laten, kunnen we je nu het door jou opgevraagde materiaal toesturen en kunnen we je in de toekomst benaderen voor nieuwe projecten. Door je naam en mailadres achter te laten ga je daarmee akkoord.

 

Ook gegevens die je eventueel uit jezelf met ons deelt, zoals adres of telefoonnummer, slaan we op.

 

Ben je nieuwsgierig welke gegevens we over jou in ons systeem opgeslagen hebben, of wil je graag in de toekomst geen mail meer van ons ontvangen? We horen het graag en regelen het direct.

 

Onze complete privacy policy vind je hier. Vragen, klachten, tips of meer informatie? Mail naar privacy@komvoor.nl.

Ook impact met educatie? Met deze zeven inzichten werk je succesvol samen met het onderwijs!