Invloed op lesmethodes

Het kabinet is duidelijk voornemens de teugels aan te trekken als het gaat om het gebruikte lesmateriaal in basis- en voortgezet onderwijs. Drie voorbeelden:

 • Voor lezen, schrijven en rekenen moeten ‘effectief bewezen lesmethodes’ gebruikt gaan worden. 
 • Er komt een verbod op het gebruik van lesmaterialen die leerlingen anti-democratische of anti-rechtsstatelijke waarden aanleren. Dit oordeel is aan de onderwijsinspectie. 
 • Organisaties die de democratische rechtstaat ondermijnen worden bij wet verboden onderwijs (mede) te financieren, en dus ook om bepaalde lesmaterialen gratis ter beschikking te stellen. 

Docent aan de bak 

Dacht je als leraar eindelijk rust in de tent te krijgen? Of misschien zelfs wat extra (ontwikkel)tijd om tot eigen aansprekend lesmateriaal te komen? Het zal ons benieuwen.. Want als het aan het kabinet ligt: 

 • Wordt burgerschap voortaan én integraal onderdeel van het onderwijs én gegeven door bevoegde docenten. Kortom: we mogen allemaal aan de bak voor een extra aantekening burgerschap.
 • Het kabinet zet fors in op scholing voor docenten, op het gebied van digitale vaardigheden, ICT en technologische innovatie.

Verbreding biedt kansen

Het kabinet wil meer werk maken van een rijke schooldag en maatschappelijke diensttijd en dat biedt kansen. 

 • Het kabinet zet in op een rijke schooldag met ‘na’ schooltijd een aanbod op school, op het gebied van sport en cultuur. Die verlengde schooldag moet nog invulling krijgen, maar dit is wat ons betreft een grote kans voor educatieve aanbieders. Immers, het gangbare excuus van de overvolle roosters en curricula komt te vervallen als er een uitdagend aanbod voor de tweede helft van de middag gevonden moet gaan worden. 
 • En gedeeltelijk gaat die zon ook op voor de verder uit te bouwen maatschappelijke diensttijd. Een mooie gelegenheid voor (vrijwilligers)organisaties om meer jongeren aan zich te binden.  

Voortschrijdende digitalisering

Digitale plannen te over in dit regeerakkoord, niet in de laatste plaats voor het onderwijs. 

 • Uitval van leerlingen moet naar 0%, door hen via een ‘Digitale School’ toch aan het onderwijs deel te laten nemen. 
 • Digitale vaardigheden moeten nadrukkelijker aan bod komen in lerarenopleidingen. Tip van Komvoor aan alle lerarenopleidingen van Nederland: blijf weg bij nóg een lesje powerpoint, kahoot of ginzy (daar redden twintigers zich echt wel mee), en werk in plaats daarvan samen met opleidingen als Creatieve technologie in een maatwerk-minor design & digitale interactie met bijvoorbeeld de gangbare Adobe-pakketten en email-automatiseringen. 
 • Het kabinet belooft digitale hulpmiddelen in te zetten om de werkdruk van de leraar te verminderen en de onderwijskwaliteit te verbeteren. 

Impulsen voor techniek

In lijn met het beleid van de afgelopen vijftien jaar heeft ook dit kabinet stevige plannen om arbeidstekorten in techniek en ICT via het onderwijs op te lossen: 

 • De techniekhavo wordt gestimuleerd.
 • Meer aandacht voor klimaatneutrale technologieën en de samenhang tussen een circulaire economie en klimaatbeleid. 
 • Een randvoorwaarde voor de vergroeningsambities is voldoende vakmensen. Hiervoor legt de overheid de bal bij onderwijsinstellingen.  

Warme woorden voor erfgoed

Ook de gulle portemonnee voor cultuureducatie blijft overeind, met onder andere toezeggingen als:

 • Extra investeringen in cultuurparticipatie 
 • Twee nieuwe musea: een Nationaal Historisch Museum én een Slavernijmuseum
 • Extra aandacht voor een dialoog over het slavernijverleden en hedendaags racisme in 2023
 • Het stimuleren van muziek- en cultuureducatie op school, waaronder het bezoeken van musea. 

Zelf graag het hele regeerakkoord lezen? Of in elk geval de onderwijsparagraaf? Klik hier

Sparren over wat dit regeerakkoord voor jouw onderwijsaanbod in petto heeft?

Mail gelijk even!