In 2019 voerde Komvoor in opdracht van de provincie Overijssel een vergelijkend onderzoek uit naar de ruimte voor het Nedersaksisch, Fries en Nederduits in verschillende regio’s (Overijssel, Friesland en Duitse deelstaten met een erkenning van het Nederduits onder hoofdstuk 2 van het Europees Handvest voor de Regionale Talen en Talen van Minderheden). Dit resulteerde in het rapport Mangs wa, aait nich (2019), geschreven door Jesse Wichers Schreur en Anne-Lot Kemna. 

Mangs wa, aait nich

Dit rapport is hier te downloaden.