Meertalige didactieken: verrijkend voor elke leeftijd

De meerwaarde van meertalige didactieken voor het taalonderwijs.

Voor het volwaardig meedraaien in onze samenleving is het van groot belang dat kinderen de basisschool verlaten als competente, veelzijdige sprekers van het Nederlands. Willemijn Zwart plaatst in dit artikel vanuit taalkundig opzicht vraagtekens bij de dominantie van het Nederlands. Maken we wel optimaal gebruik van het taalleervermogen van kinderen? En bieden we hen op deze wijze voldoende gelegenheid zich te ontwikkelen tot een competente taalgebruiker in de veeltalige wereld die hen buiten de schooldeuren… lees meer