Evelien Kerkhof, conceptontwikkelaar bij Komvoor, heeft afgelopen jaar gewerkt aan een nieuwe benadering om educatieve aanbieders meer inzicht te geven in het curriculum op de basisschool.

In dit artikel presenteert ze haar aanpak, gebaseerd op een nieuwe, visuele ordening van de 56 kerndoelen in het primair onderwijs.

Methodevervangend

Vele leraren hebben het druk. Er moet lesgegeven worden over verschillende onderwerpen, toetsen moeten worden afgenomen en het klaslokaal moet er leuk uitzien. Mede hierdoor hebben leraren vaak geen tijd voor een extraatje. Vanuit deze visie is methodevervangend werken ontstaan. Leraren kunnen inplaats van de methode volgen toch een keer iets anders doen, maar ze behalen wel de doelen van de methode.

Makkelijk aansluiten

Om methodevervangend te kunnen werken moet je weten wat er in de methodes staat. Hier heb ik onderzoek naar gedaan tijdens mijn afstuderen. Methodemakers gaan, bij het maken van de methode, uit van de leerdoelen en aanbodsdoelen die in het curriculum voor het basisonderwijs van SLO staan. Voor mijn onderzoek heb ik gekeken naar de inhoud van het basisschool curriculum. De inhoud heb ik samengevat en vervolgens visueel gemaakt.

Komvoor maakt het visueel

Aan de hand van alle illustraties is er een poster gemaakt die de inhoud van het basisonderwijs visueel maakt. Zo kan er stap voor stap bekeken worden waar en bij welke groep de inhoud van het lesprogramma aan kan sluiten. Aan de hand van het werken met de poster komen mensen tot nieuwe inzichten:

“Dankzij de poster kwam ik erachter dat de onderwerpen die in mijn museum worden aangeboden, aansluiten bij groep 5/6 en niet alleen groep 7/8. Ik kan nu een grotere doelgroep aanspreken.”

Gebruiker van de poster

De poster is te koop in ons magazijn.

Meer weten over de curriculum poster? Mail Evelien

Best practices

Methodevervangend lesmateriaal maken wordt al langer gedaan door Komvoor. De ervaring van Komvoor is dat het methode verrijkend werkt en dat leraren blij zijn dat ze af en toe op een andere manier, met andere didactische werkvormen kunnen lesgeven maar toch de doelen uit de methode behalen.

Een greep uit ons portfolio met methodeverangend lesmateriaal:

Wil jij ook een methodevervangend werken sessie? Of een keertje kennismaken? Dat kan, mail naar evelien@komvoor.nl